Wat is het onderbewustzijn?

Het onderbewustzijn

Kennis over het onderbewustzijn zijn behoort helaas nog niet tot de exacte wetenschap tak.  Wetenschappelijke definities blijven uit aangezien de huidige (medische) apparatuur nog niet volledig instaat zijn om dit te meten of vast te stellen. De gangbare definities en theroiën over het onderbewustzijn die onderwezen worden of te vinden zijn, zijn vaak empirisch. Volgens Wikipedia wordt het onderbewustzijn omschreven als de mentale processen die iemands' gedrag of beleving beïnvloeden, maar er zijn mijn inziens evenveel theorieën als er toepassingen zijn.

 

Mijn kijk op het onderbewustzijn

Door de jaren heen heb ik als hypnotiseur met duizenden mensen gewerk en ben ik ervan overtuigd dat het onderbewustzijn altijd luistert, zelfs wanneer niet in hypnose.  Neurologisch onderzoek heeft intussen aangetoond dat hypnose wel degelijk specifieke delen van hersengebieden laat oplichten of activiteit vertoond.  Of dat nu het onderbewuste is, daar is geen uitsluitsel over. Vast staat dat via hypnotische technieken makkelijker toegang kan verkregen worden tot communicatie met het onderbewuste. Het is het steeds aanwezig onmerkbare stuk van onzelf die de  mentale processen aanstuurt in ons lichaam. Het maakt ons tot wie wij zijn, hoe we denken en vooral hoe we ons gedragen.  Je mag het gerust vergelijken met de onbenoemde baas van jouw lichaam en geest. Het heeft als taak om ons in leven te houden en te beschermen. Zo leert het heel snel bepaalde handelingen aan en zet het deze snel om in gewoontes zodat ons leven zo gemakkelijk mogelijk kan verlopen en zoder teveel energie te verspillen. Het registreert werkelijk alles wat wij zien, horen en voelen en slaat het meeste hiervan op ergens diep in ons brein. Het is "intelligent" want het leert ook uit ervaringen en past zich heel snel aan. Een mooi voorbeeld is het leren auto rijden: aanvankelijk is dit moeilijk omdat je met veel verschillende taken rekening moet houden. Na enkele keren geoefend te hebben komt er op een bepaald moment een ommekeer en kan je steeds beter rijden zonder dat je elke handeling apart moet onthouden. Op dat moment heeft het onderbewustzijn geleerd hoe het moet omgaan met deze ingewikkelde taak  en zal het overnemen door en er een gewoontepatroon of automatisme van te maken. Na een tijdje kan je dus tegelijk rijden (op automatisme) terwijl je naar het nieuws luistert of naar het landschap kijkt. Op deze manier neemt het onderbewuste dus de meeste taken over en zet het deze om in gewoontes of automatismen.

Het onderbewustzijn luistert altijd

Het onderbewustzijn staat altijd aan. Communicatie met het onderbewustzijn is vaak cruciaal om antwoorden te krijgen op vragen die we soms (on)bewust wegdrukken. Je kan bovendien het onderbewustzijn aasnspreken om bij te dragen tot een actieve gewilde verandering in je huidige gedrag of denkwijze.  Je zou eigenlijk kunnen stellen dat de "hypnose" begint van bij het begin van het gesprek in de behandelingsruimte. Je zal al dan niet  merken dat ik een specifiek taalpatroon gebruik en je aanleer om je onderbewustzijn maximaal te laten bijdragen tot je beoogde doel en zodoende om zodoende nog betere resultaten te boeken.

Onderbewuste

Onderbewustzijn en hypnose

Je weet nu dat er altijd contact is met het onderbewuste. Elke verandering in denken, voelen en gedrag kan dus beïnvloedt worden mits het onderbewuste hiermee akkoord gaat. Hierbij is hypnose een handig hulpmiddel. Eenmaal in hypnose is het makkelijker om de "kritische factor" te overtuigen dat alle instructies er op gericht zijn om beter en aangenamer door het leven te gaan.  Vaak is het simpel vragen aan het onderbewustzijn om te stoppen voldoen om een verandering te bewerkstelligen. zoals bijvoorbeeld  een bepaalde angst te stoppen omdat deze nadelig is voor de persoon in kwestie. Op deze manier kunnen dus een resem klachten of problemen via hypnose opgelost worden. Ben jij benieuwd wat er zoal kan opgelost worden met hypnose? Klik dan door naar aanbod.

Top