Wat is het onderbewustzijn?

Het onderbewustzijn

Over het onderbewustzijn zijn helaas nog geen wetenschappelijke definities aangezien dit met de huidige (medische) apparatuur nog niet kan gemeten of vastgesteld worden. De definities over het onderbewustzijn die op internet te vinden zijn, zijn allemaal theoriëen. Volgens Wikipedia wordt het onderbewustzijn omschreven als de mentale processen die iemands' gedrag beïnvloeden. Ik zal jou op deze pagina mijn eigen visie en theorie over het onderbewustzijn geven. Deze is gebaseerd op het werken met duizenden mensen hun onderbewustzijn via hypnose.

Mijn eigen definitie van het onderbewustzijn

Door de jaren heen heb ik als hypnotiseur met duizenden mensen hun onderbewustzijn gewerkt. Volgens mij bezit ieder mens een onderbewuste. Dit is niet langer meer iets waar je moet in geloven. De wetenschap heeft intussen achterhaald dat hypnose wel degelijk bestaat en dat via hypnotische technieken toegang kan verkregen worden tot iemands' onderbewuste. Volgens mij is het onderbewustzijn het diepste en tevens intelligentste deel van onszelf die alle lichamelijke en mentale processen aanstuurt in ons lichaam. Het maakt ons tot wie wij zijn en wat wij doen. Je mag het gerust vergelijken met de CEO van het bedrijf genaamd jezelf. Het heeft als taak om ons in leven te houden en te beschermen. Zo leert het heel snel bepaalde handelingen aan en zet het deze snel om in gewoontes zodat ons leven zo gemakkelijk mogelijk kan verlopen. Het registreert werkelijk alles wat wij zien, horen en voelen en slaat het meeste hiervan op ergens diep in ons brein. Het is intelligent want het leert ook uit ervaringen en past zich heel snel aan. Een mooi voorbeeld is het leren auto rijden: aanvankelijk is dit moeilijk omdat je met veel zaken rekening moet houden. Na enkele keren geoefend te hebben komt er op een bepaald moment een ommekeer en kan je steeds beter rijden zonder dat je elke handeling apart moet onthouden. Mijn inziens komt dit omdat het onderbewustzijn geleerd heeft hoe het moet en dus deze ingewikkelde taak overneemt en er een gewoonte of automatisme van maakt. Na een tijdje kan je dus tegelijk rijden (op automatisme) terwijl je naar het nieuws luistert en naar het landschap kijkt. Op deze manier neemt het onderbewuste dus de meeste taken over en zet het deze om in gewoontes of automatismen.

Ik spreek met het onderbewustzijn

Ik heb geleerd dat er intelligent contact kan gemaakt worden met het onderbewustzijn en dat er ook antwoorden kunnen van verkregen worden. Dankzij een collega (Bob Burns) heb ik geleerd het onderbewustzijn aan te spreken en er bepaalde zaken van gedaan te krijgen. Vanaf het moment dat wij elkaar ontmoeten en ik luister naar jouw probleem dat je wil oplossen, weet ik dat jouw onderbewuste ons gesprek mee volgt. Om jou het bestaan van jouw eigen onderbewuste te leren ontdekken, heb ik enkele experimenten uitgewerkt. Door deze experimenten te doen wordt jouw onderbewuste uitgenodigd om zich te manifesteren. Eén van die experimenten is bijvoorbeeld dat ik jou vraag om zelf helemaal niets te doen zodat jouw onderbewustzijn jouw lichaam kan gebruiken om te reageren op mijn vraag. Als ik het dan vraag om een arm te kiezen en deze vanzelf (zonder dat jij bewust meewerkt) naar omhoog te laten stijgen, kunnen er twee zaken gebeuren. Ofwel wil of kan het niet doen wat ik vraag en gebeurt er niets. Of  je zal voelen en zien dat jouw arm opstijgt terwijl je zelf niets doet en dus ook niet meehelpt. In de meeste gevallen vindt dit laatste plaats en staan mensen versteld dat zoiets zomaar kan gebeuren. Zelfs terwijl ze denken dat dit onmogelijk is (remember: het onderbewustzijn is de grote baas vanbinnen en trekt zich weinig aan van wat je gelooft of niet). Als na herhaling van soortgelijke experimenten het onderbewustzijn blijft doen wat ik het vraag, dan is er hypnotisch rapport en kan ik het vragen om jouw klacht of probleem te stoppen. Uiteraard is dit nu eenvoudig voorgesteld. In de praktijk komt er veel meer bij kijken maar dit is in essentie wat er gebeurt en kan gebeuren als ik jouw onderbewustzijn aanspreek.

Onderbewuste

Onderbewustzijn en hypnose

Je weet nu dat er contact kan gemaakt worden met het onderbewuste. Elke verandering in denken, voelen en gedrag kan dus beïnvloedt worden mits het onderbewuste hiermee akkoord gaat. Het rare is: van zodra ik tegen mensen hun onderbewuste begin te praten, gaan ze vanzelf in hypnose. Eenmaal in hypnose worden mensen nogal vatbaar voor elke beïnvloeding van buitenaf. Als ik het bijvoorbeeld vraag om een bepaalde angst te stoppen omdat deze nadelig is voor de persoon in kwestie, dan zal het in de meeste gevallen ook daadwerkelijk deze angst gewoon stoppen. Het gebeurt maar zelden dat dit anders uitpakt. Op deze manier kunnen dus een resem klachten of problemen via hypnose opgelost worden. Ben jij benieuwd wat er zoal kan opgelost worden met hypnose? Klik dan door naar aanbod.

Top