Wat is hypnose?

Wat is hypnose?

Hypnose is de veranderde toestand van bewustzijn die bereikt wordt na het opvolgen van suggesties die door een hypnotiseur gegeven worden. In deze toestand, die ook wel hypnotische trance wordt genoemd, kan men heel vatbaar worden voor suggesties. Deze worden dan ook vaak (maar niet altijd) klakkeloos bewust of onbewust opgevolgd door diegene die gehypnotiseerd wordt. In deze toestand blijft men alert en slaapt men niet. Hypnose vindt haar oorsprong in het Oude Egypte en Griekenland waar er destijds 'slaaptempels' bestonden waar mensen heen gingen om er een soort genezing te vinden voor hun aandoening. Tegenwoordig is het bestaan van hypnose en de uitwerking ervan op het menselijk lichaam ook wetenschappelijk bewezen en wordt hypnose ook door sommige artsen al gebruikt om bijvoorbeeld een verdoving te bekomen (anesthesie).

Hoe werkt hypnose?

Dankzij de moderne technologie en wetenschappelijk onderzoek door o.a. Dr. David Spiegel (Stanford University USA) kan men het bestaan van hypnose nu ook aantonen aan de hand van hersenscans. Dit toont ook duidelijk aan dat er geen sprake is van het placebo-effect tijdens of na hypnose. Het komt erop neer dat tijdens een hypnotische trance er in bepaalde hersengebieden meer bloeddoorstroming ontstaat. Hierdoor neemt in dit specifieke gebied ook de hersenactiviteit toe. Men weet nu ook dat er veranderingen in het neuronen-netwerk plaatsvinden tijdens en na hypnose. Op 30 april 2015 werd op één een reportage uitgezonden over medische hypnose, uitgevoerd in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen:

Showhypnose

Hypnose wordt door showhypnotiseurs zoals Patrick Pickart ook gebruikt om de mogelijkheden ervan te demonstreren aan een publiek en wordt bijgevolg showhypnose genoemd. Bij deze demonstraties of shows wordt de nadruk gelegd op het show-gehalte en moet er een publiek geëntertaind worden. Showhypnotiseurs proberen een wow-effect te creëeren door deelnemers dan bijvoorbeeld hun naam te laten vergeten of dingen te laten doen die zij in een normale bewustzijnstoestand niet zouden durven doen.

Hoe kan je iemand hypnotiseren?

Om in een hypnotische trance te komen heeft men een hypnotiseur nodig die de begeleiding op zich neemt. Een hypnotische trance is een dromerige toestand waarin de concentratie toeneemt en ontspanning optreedt. In deze veranderde toestand van bewustzijn blijft men zich dus bewust van hetgeen er gebeurt in een ontspannen toestand. De begeleider (hypnotiseur) spreekt verbale suggesties uit die vaak meteen gevoeld of onbewust opgevolgd worden. Een voorbeeld van een suggestie is bijvoorbeeld "Met elke ademhaling ontspan je vanzelf dieper en dieper". Wat er dan eigenlijk gebeurt is dat het onderbewustzijn (waarover ieder mens beschikt) de suggestie aanvaardt en uitvoert. Om iemand te kunnen hypnotiseren moet die persoon ervoor open staan en de verbale instructies willen opvolgen. Iemand die niet gehypnotiseerd wil worden kan men ook niet in een hypnotische trance brengen omdat de persoon in kwestie de verbale instructies gewoonweg niet zal willen opvolgen.

Hypnotiseur David Ost

Wat is hypnose?

Het onderbewustzijn

Met het onderbewustzijn worden geestelijke processen (gedachten en gevoelens) bedoeld die niet, of niet onmiddellijk, toegankelijk zijn en die niettemin iemands gedrag kunnen beïnvloeden.

Paracelsus was de eerste die een wetenschappelijke melding maakte van het onbewuste in zijn werk 'Von den Krankheiten' (Over de Ziektes) uit 1567 en zijn klinische methodologie kan beschouwd worden als het begin van de moderne wetenschappelijke psychologie.

Het concept van het onbewuste in psychologische en psychopathologische context is afkomstig van de Franse arts en filosoof Pierre Janet en verder uitgewerkt door Sigmund Freud. (Bron: Wikipedia)

Het onderbewustzijn en hypnose

Persoonlijk zie ik het onderbewustzijn als de essentie van wie wij zijn. In sommige religies wordt dit ook wel de ziel genoemd. Het onderbewustzijn regelt alle mentale en fysieke processen en is ook aanspreekbaar. Het kan dus aangesproken worden en ook reageren op wat er gezegd wordt via ideomotorische responsen. Dit zijn onbewuste samentrekkingen van willekeurige spieren, dus zonder bewuste sturing en zonder gebruik van wilskracht. Concreet betekent dit dat het onderbewustzijn kan aangeven of het bijvoorbeeld akkoord gaat met de gegeven suggestie of niet. Zelf voelt men dan een reactie in een vinger of een hand bijvoorbeeld. Deze zal dan spontaan (willekeurig) en vanuit zichzelf bewegen. Op deze manier kan ik dus met het onderbewustzijn spreken en onderhandelen om de gewenste verandering te kunnen bekomen. Als je wil zien hoe ik tewerk ga en waarvoor je hypnose kan gebruiken, klik dan op hypnose.

Top