Algemene Voorwaarden

Verbintenis van inzet

Ik verbind mij ertoe al mijn kennis en ervaring te gebruiken om je zo goed mogelijk te helpen voor het gestelde probleem. Op dezelfde manier verwacht ik inzet van jou. Of je in hypnose gaat of niet hangt van jezelf af: als je mijn instructies precies opvolgt, ga je gegarandeerd in hypnose. Gebeurt dat niet, dan kan ik je helaas niet helpen en wordt de gereserveerde tijd volledig in rekening gebracht.

Betaling

Betaling gebeurt ter plaatse en enkel in contant geld. Er is geen betaalterminal aanwezig.

Afspraak annuleren

Wanneer je een afspraak annuleert ten minste 24 uur op voorhand, is dit geheel kosteloos. Wanneer je een afspraak wenst te annuleren binnen de 24u voorafgaand op de afspraak, wordt er €50  in rekening gebracht. Een afspraak kan je gemakkelijk annuleren via het online afsprakensysteem. (hiervoor klik je op 'afspraak beheren' in jouw bevestigings-email dat je krijgt na boeking).

Niet komen opdagen op een geboekte afspraak zonder annulatie

In het kader van degelijke praktijkvoering worden gemiste afspraken of no-shows altijd volledig aangerekend. Je kan desgewenst tot 24u op voorhand kosteloos en gemakkelijk jouw afspraak verzetten of annuleren.

Geen medische diensten

Ik ben geen arts, psychiater noch psycholoog. Ik stel dus geen medische diagnoses, schrijft geen geneesmiddelen voor en lever geen medische diensten. Alle hypnosesessies zijn daarentegen gebaseerd op gedocumenteerde en aanvaarde methodes binnen de wereld van hypnose.

Garantie

Hoewel ik steeds met een gedreven passie mijn best doe van mijn kant om jou in hypnose te brengen en de gewenste veranderingen te bewerkstelligen, kan het heel soms gebeuren dat de gewenste verandering toch uitblijft. Ik ben dus niet in staat om resultaat te garanderen (geen enkele hypnotiseur kan dit).

Betwisting

De overgrote meerderheid van mijn cliënten behalen schitterende resultaten. Toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, hypnose is een samenwerking tussen de cliënt en de hypnotiseur. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding én de inspanning van de cliënt, maar ook van externe factoren. Ook al doe ik mijn werk correct, er kan enkel van een goed resultaat gesproken worden als jij deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.

Betalingsvoorwaarden

De rekeningen zijn uiterlijk te betalen binnen 14 dagen na rekeningdatum. Alle klachten dienen binnen 8 kalenderdagen na rekeningdatum schriftelijk geprotesteerd te worden. Bij gebrek aan protest wordt klant geacht de rekening alsook deze algemene voorwaarden aanvaard te hebben. De niet betaling van de rekening op de vervaldatum leidt tot het opstarten van een interne en externe rappelprocedure. In geval van niet of niet-tijdige betaling van de rekening op de vervaldag zal, buiten de rappelkost van €15, van rechtswege een verwijlintrest van 12% per jaar vanaf vervaldag rekening en een schadeloosstelling van 15% forfaitair (met een minimum van€50) aangerekend worden. In geval van niet-betaling zijn enkel de Rechtbanken van Oudenaarde bevoegd om kennis te nemen van de vordering.

Let op

Bij niet tijdige betaling van de rekening zal deze geïnd worden via de gerechtsdeurwaarder met alle meerkosten ten uwe laste. Betaal dus tijdig uw rekening.

Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Top